özgeçmiş

Adile Feyza ÇAKIR ÖZGÜNDOĞDU

Öğrenim Durumu:
2000 – 2004 Sanatta Yeterlik, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Anasanat Dalı
1998 – 2000 Y. Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Anasanat Dalı
1994 – 1998 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Bölümü
1990 – 1994 Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Geleneksel Doğu Karadeniz Mimari Dokusunun Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumu, Prof. Hamiye Çolakoğlu.
Sanatta Yeterlik Çalışması Başlığı ve Danışmanı:
Kemik Porselen Üretiminin İncelenmesi, Sanatsal Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Estetik Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Doç. Nazan Sönmez.

Akademik Görevler:

Prof. Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2019
Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2015-2019
Yar.Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2014-2015
Yar.Doç. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2007-2014
Dr. Arş. Gör. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004-2007
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi, H.Ü. (35.madde geçici görevlendirme) 2001-2004
Arş. Gör. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999-2001

Kurum Dışı Araştırma Deneyimi

1. Misafir Araştırmacı, DAAD Research Stays for University Academics and Scientics 2019, Universität der Künste Berlin, Almanya, 11-31 Ocak 2020.
2. Misafir Araştırmacı, Batum Shota Rustavelli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Bölümü, Haziran-Ekim, Gürcistan, 2018.
3. Misafir Araştırmacı, Tsinghua Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Seramik Tasarımı Bölümü, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Bursu, 2008-2009 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı, Pekin, 2009.
4. Araştırmacı Katılımcı, 13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Araştırmacı Katılımcı Bursu,İsviçre Max Van Berchem Derneği, Budapeşte, 2007.
5. Araştırmacı, Macaristan Hükümeti 3 Aylık Araştırma Bursu, Batı Macaristan Üniversitesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Uluslararası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, 2006.

ÜAK Doçentlik Sınavı 2009 Nisan Dönemi Yayın Aşaması’ndan Başvuru Belgeleri ve Sözlü Sınav Jüri Raporları
ÜAK Doçentlik Sınavı 2013 Ekim Dönemi Sözlü Aşamasından Başvuru Belgeleri ve Jüri Raporu

Yönetilen Tezler:

Sanatta Yeterlik, Ş. Altay, Seramik sanatında kişisel yaratım sürecine metodolojik bir yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Ocak, 2020.

Yüksek Lisans, Ö.E. Aras, Mekan ve harabe ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, 2019.

Yüksek Lisans, E. Aydın, Modüler seramı̇k bı̇rı̇mlerle mı̇nı̇malı̇st yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, 2019.

Yüksek Lisans, R. Güney, Pate de verre tekniği ile form uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Aralık, 2019

Yüksek Lisans, M. Şerbet, Mimari karakterli inşai seramik çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Temmuz, 2019

Yüksek Lisans, G. Akdemir, “Bir biçimlenme sistemi olarak sosyal medya: Seramik eserlerde kişisel yorumlar” , Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Ekim, 2018.

Yüksek Lisans, M.Y. Bin Daud Daud, “The stylization of sea waves and its characters reflection for ceramic art form” , Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Temmuz, 2018.

Yüksek Lisans, A. Osmera, “A study of Malaysian traditional batik sarong application on ceramic tableware products”, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Temmuz, 2018.

Yüksek Lisans, G.Yükseler, “Kitle kültürü göstergeleri üzerinden seramik sanatında yapıbozumcu anlatı”, Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı, Temmuz, 2017.

Doktora, E.Karadağ Koşay, “Postmodernizmin modernizme karşıt söylemlerinde insan ve sanat”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ocak, 2015.

Doktora, N.Sabahat, “Türkiye’de heykel bölümlerinde teknoloji kullanımının taş yontu eğitimine etkileri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ocak, 2013.

Yüksek Lisans, E.Selçuk, “İlköğretim okulları görsel sanatlar derslerinde geometrik obje destekli uygulama çalışmalarının desen eğitimine etkileri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ocak, 2010.

Ödüller :

1. “Fire for Effect 2017 “, Small Art Object III, 10 Select Awards, Vallauris, Fransa, 2017.
2. Zagreb Clay Fest 2016, Declaration of Excellence, Zagreb, Hırvatistan, 2016.
3. Zagreb Clay Fest 2014, Altın Plaket Ödülü, Zagreb, Hırvatistan, 2014.
4. Honorable Mention Award of 2011, 1.China Kaolin Grand Prix, Jingdezhen, ÇHC, 2011.
5. “Illuminate Vallauris”, Small Art Object I, 10 Select Awards, Vallauris, Fransa, 2007.
6. II. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali, Jüri Özel Ödülü, Buenos Aires, Arjantin, 2005.

Desteklenen Projeler

ÇOCUKLAR TOPRAKTA SANAT VAR! ” Uzman Araştırmacı, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 28 Ağustos- 2 Eylül 2018, Samsun

“MIXED REALITY Seramik Sanatı Eğitiminde Tasarım Destekleme Aracı Olarak
Karıştırılmış Gerçeklik Uygulaması Çalıştayı”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü,HÜBAP Birimi Bilimsel ve Sanatsal Etkinlik Düzenleme Desteği, Yönetici, 8-12 Mayıs 2017

“SANATSAL UYGULAMALARA YÖNELİK KULLANILABİLİR PORSELEN ÇAMURU ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI”, HÜBAP Arastırma Projesi, Yönetici, 2017

“Üretken Yaşlılık Anlayışının Seramik Ve Cam Eserlerle Dışavurumu”, HÜBAP Arastırma Projesi, Yönetici, 2016

AHCI Kapsamında Yayımlanan Makaleler:

1. “The Thing Released into the Water:Şirin Koçak’s Ceramics” Ceramics-Art    and Perception No. 109, 2018.
2. “From Another Shore, Ceramic Works of Leman Kalay, Ceramics-Art and Perception No. 100, 2015
3.  “3D Printing as a Forming Method“, Ceramics Technical No. 40, 2015
4.  “2014 Forum of the International Ceramic Artists Association“, Ceramics Technical No. 36, 2014.
5. “Moonlight Pieces,Works by Ömür Tokgöz” , Ceramics-Art and Perception No. 90 2012
6. “Discovering the Layers Hidden in Ceramic Bodies“, CeramicsTECHNICAL 33, 98-101 (2011).(Türkçe)
7. “Education Models in Industrial Ceramic Design” CeramicsTECHNICAL 31, 104-108 (2010).(Türkçe)
8. “Organic Bonds, Burcu Ö. Karabey’s Recent Works” Ceramics-Art and Perception, 79,80-83 (2010). (Türkçe)
9. “Color Research on Porcelain Surfaces with Metal Salts” CeramicsTECHNICAL, 29, 52-55 (2009).(Türkçe)
10. “Translucency as an Aesthetic Expression in Ceramic Art” CeramicsTECHNICAL, 26, 89-93 (2008).(Türkçe)
11. “Artistic Researches in Reductive Kiln Atmosphere” CeramicsTECHNICAL, 21, 54-56 (2005).
12. “Bone China from Turkey” CeramicsTECHNICAL, 20, 29-32 (2005)

Diğer Dergiler:

1. Özgündoğdu, A.F., Özçelik H., Kornoşor Çınar D., “Kentsel Tasarım Sürecinde Kamusal Sanat Ve Samsun Kenti Seramik Yüzey Uygulaması Örneği / Public Art and Ceramic Surface Applicatıon of Samsun City in Urban Design “, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 27 2018/8 (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: ) DOI: 10.7816/ulakbilge-06-27-08
2. Altay, Şule, A.F. Özgündoğdu, A.F.,” Yaşamdan Sanata, Sanattan Yaşama Akımlar” DOI: 10.7816/ulakbilge-05-16-01 ulakbilge, 2017, Cilt 5, Sayı 16, Volume 5, Issue 16

Uluslararası bildiriler:

1. Yazıcı, H., Karakaya, A.F., Özgündoğdu, A.F., “Art and Design Students’ Approaches to Technology: Mixed Reality Practices in Higher Education”, ECER 2019 Conference, Hamburg, Almanya
2. Özgündoğdu, A. F., “The Experiences and Practices of Art Teachers Who Participated in the Ceramic Workshop Course”, Sözlü Bildiri, 6th World Conference on Design and Arts (WCDA 2017), Zagreb, Hırvatistan
3. Özgündoğdu, A.F., Altay, Ş., “Seramik Sanatı Konulu Lisansüstü Araştırmalarda Güncel Yönelimler / Current Tendencies on Postgraduate Studies Themed The Art Of Ceramics“, Cumhuriyetin Işığında Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Sempozyumu / The International Symposium on Arts Education in Higher Education in The Light of Republic, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2016.(Personal Document), Bildiri Kitabı: ISBN: 978-975-507-285-2 (2017)
4. Özgündoğdu, A.F., Altay, Ş., “3D Printing or 3D Thinking? Industrial Ceramic Design Education in Postmodern Art And Design Perception“, 5th ICMEA Symposium, Fuping, Xi’An, Çin Halk Cumhuriyeti, 2016.(Document)
5. Özgündoğdu, A.F., “Men Resemble The Place They Live” 3. Uluslararası Seramik Sanatı Forumu bildiri kitabı, Zibo, Çin Halk Cumhuriyeti, 2014.
6. Özgündoğdu, A.F.,”Different Perspectives in a New Period, New Focuses: An Analysis on the Emerging Artists Performing Turkish Art of Ceramics“, 4. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Sempozyumu Bildiri Kitabı,Fuping, ÇHC, 2013.
7. Özgündoğdu, A.F., “Let’s Get Out the Workshop !”. 33. InSEA Dünya Kongresi, Bildiri kitabı ve sözlü sunum. Budapeşte,Macaristan, 2011.
8. Özgündoğdu, A.F., “Catching Shadows by Clay: A Critical Self-Reading In Ceramic Art”. 3. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Sempozyumu Bildiri Kitabı ve sözlü sunum. Fuping, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010 (Türkçe).
9. Özgündoğdu, A.F., “Architectural Reflections: An Autocritical Essay”. 2. Uluslararası Seramik Sanatı Forumu bildiri kitabı, Zibo, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010 (Türkçe).
10. Özgündoğdu, A.F., “A Study On The Decoration Characters of the Ottoman Perıod Ceramics in Hungary”. 13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, sözlü Sunum, Budapeşte, Macaristan, 2007.
11. Özgündoğdu, A.F., “An Interpretation of Ceramics Art Writings on Technical Researchs in Turkey”. 2. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Konferansı bildiri kitabı ve sözlü sunum. Fuping, Çin Halk Cumhuriyeti, 2007.
12. Özgündoğdu, A.F., “Metal Klorür Çözeltileri İle Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk ve Doku Araştırmaları”. 4. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri bildiri kitabı. Eskişehir, 2007.
13. Özgündoğdu, A.F., “Lost Bridges: An Ethnographical Expression of the Ceramic Art Writing”. Critical Studies, Contemporary Writing For the Ceramic Arts Conference, sözlü sunum. ICS, Kecskemet, Macaristan, 2006.
14. Özgündoğdu, A.F., “Işıkgeçirgen Porselen Bünyelerde Suda Çözünebilir Renklendiriciler ile Sanatsal Araştırmalar”. 6. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi bildiri kitabı ve sözlü sunum. Sakarya, 2006.

Ulusal bildiriler:

1. “Sanat Eğitiminde Yeni Bir Uygulama Alanı Olarak Karıştırılmış Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi” Hande Yazıcı, Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Karakaya, Doç. Adile Feyza Özgündoğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu / 26-27 Nisan 2018 “Değişen Paradigmalar Ve Sanatta Sınır Deneyimler” Bildiriler Kitabı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları / No: 48 ISBN 975-491-232-7

2. “Seramik Ürün Tasarımında Eklemeli Üretim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Disiplinlerarası Uygulamalar”, 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım, Başkent Üniversitesi, 2015. Bildiri Kitabı
3.Seramik Üretiminde Çağdaş Bir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Üç Boyutlu Yazıcılar” 8. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2014.
4.Seramik Sanatı Konulu Lisansüstü Tezlerde Yaklaşımlar ve Yayınların Değerlendirilmesi”, Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisans ve Lisansüstü Eğitim Sempozyumu bildiri kitabı ve sözlü sunum, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul, 2009.
5.Sanatsal Amaçlı Kemik Porselen Üretiminde Bünye Araştırmaları, Biçimlendirme Sorunları ve Renk Uygulamaları”, 13. Kil Sempozyumu bildiri kitabı ve sözlü sunum, Isparta, 2007.

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makale ve Çeviriler:

1. Çakır, A. Feyza, Toplum Estetiğinin Bilinçlendirilme Sürecinde Sanat Eğitiminin Rolü, Anadolu Sanat, sayı 15, 2005
2. Özgündoğdu, A. Feyza,(Çeviri) Yazar Jenny Beavan, “Jeolojik Etkiler“, Anadolu Sanat, sayı 15, 2005

Kişisel Sergiler

1. kum“, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sanat Galerisi, Ankara, 2019

2.dem_o_2018“, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Samsun, 2018.
3. “Fragments”, Europski Dom, Zagreb, Hırvatistan, 2017.
4. Kişisel seramik sergisi, GaleriM, Çayyolu, Ankara, 2014.
5. “Shadows”, Uluslararası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, Macaristan, 2006.
6. Seramik ve Cam Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2005.

Uluslararası Uygulamalı Etkinlikler

1. Kristal Sır Pişirimi Sempozyumu,Katılımcı,Tiflis, Gürcistan, 2011.
2. 2. Zibo Seramik Forumu Atölye Çalıştayı, Katılımcı, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010
3. 5. Uluslararası Zlakusa Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Sırbistan, 2009.
4. 1. Zibo Seramik Forumu Atölye Çalıştayı, Katılımcı, ÇHC. , 2008.
5. 5.Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Avanos, 2007.
6. 5. Uluslararası Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Camagüey, Küba, 2006.
7. 1. Perdasdefogu Seramik Sempozyumu, Katılımcı, İtalya, 2006.
8. 5. Sound of Clay Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Macaristan, 2006.

Uluslararası Sergiler

1. The 11th International Exhibition of Small Form Porcelain at Riga Porcelain Museum, Latvia, 2017
2. International Exhibition of Ceramics and Glass MIKS 17, Zagreb, 2017
3. Zagreb Ex-Tempore 2017 International Exhibition of Ceramics, Zagreb, 2017
4. Exhibition of 5th International Triennial of Silicate Arts, Kecskemet, Hungary, 2017
5. “Fire for Effect 2017”, Small Art Object III, Vallauris, France, 2017                    6. 3. International Ceramic Triennial UNICUM, Slovenya, 2015.                          7. Zagreb Clay Fest, Zagreb Ex-Tempore Exhibition, Croatia, 2014
8. International Ceramics Association Members Exhibition, Li Zi Yuan Art Center, Zibo City, China, 2014
9. The 13th Westerwald Prize 2014-Ceramics of Europe, Germany, 2014
10. Exhibition of the 4th International Triennial of Silicate Arts, Kecskemet, Hungary, 2014
11. 1. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2014.
12. Zagreb Clay Fest kapsamında Zagreb Ex-Tempore sergisi, Hırvatistan, 2014.
13. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ÇHC., 2014.
14. 13. Westerwald Prize 2014-Ceramics of Europe, Almanya, 2014.
15. Exhibition of the 4th International Triennial of Silicate Arts Kecskemet, Macaristan, 2014.
16. 2. Kaolin Cup, China International Ceramic Art Contest&Exhibition, Jingdezhen, ÇHC, 2013.
17. Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Macsabal Koleksiyon Sergisi, Ankara, 2013.
18. 2. International Ceramic Triennial UNICUM, Slovenya, 2012.
19. 4. International Ceramics Biennale of Marratxi, İspanya, 2012.
20. 1. Kaolin Cup, China International Ceramic Art Contest&Exhibition, Jingdezhen, ÇHC, 2011.
21. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi,Shenzen Kültür Festivali, ÇHC., 2011.
22. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Qindao Sanat Müzesi, ÇHC., 2010.
23. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ÇHC., 2010.
24. 80. Uluslararası La Rambla Seramik Yarışması Sergisi, Córdoba, İspanya, 2010.
25. 30. Uluslararası L’Alcora Seramik Yarışması Sergisi, İspanya, 2010.
26. Uluslararası Küçük Boyutlu Porselenler Sergisi, the Riga Porselen Müzesi, Letonya, 2010.
27. Pécs 2010 Kültür Başkenti Etkinlikleri, Pecs-Baranya Sanatçı Derneği Sergisi, Pecs, Macaristan, 2009.
28. 1.Uluslararası Seramik Trienali (UNICUM09) Sergisi, Ljubljana, Slovenya, 2009.
29. 1.SERES Kongresi Uluslararası Seramik ve Cam Sergisi, Eskişehir, 2009.
30. 12. Westerwald Prize 2009-Ceramics of Europe, Almanya, 2009.
31. 2. Uluslararası Silikat Sanatları Trienali Sergisi, Kecskemet, Macaristan, 2008.
32. Zibo Seramik Sanatı Forumu Koleksiyon Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, Zichuan, ÇHC., 2008.
33. 4. El Vendrell Çağdaş Seramik Bienali Sergisi, İspanya, 2007.
34. 1. Uluslararası Marratxi Seramik Bienali Sergisi, İspanya, 2006.
35. 3. Elit-Tile Uluslararası Seramik Karo Trienali, Sergileme, Dominik Cumhuriyeti, 2006.
36.5. Uluslararası Seramik Sempozyumu Sergisi, Camagüey, Küba, 2006.
37. 1. Perdasdefogu Seramik Sempozyumu Sergisi, Ogliastra, Sardinya, İtalya, 2006.
38.Sound of Clay Sempozyumu Sergisi, Uluslararası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, Macaristan, 2006.
39. 2. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali Sergisi, Buenos Aires, Arjantin, 2005.

Ulusal Sergiler

1. Ankara Üniversitesi, 21.Geleneksel Kültür Sanat Günleri Kapsamında Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Ankara, 2014.
2. 5. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenen karma seramik sergisi, Afyonkarahisar, 2014.
3. 1.Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı kapsamında “Miras” konseptli sergi, Şeyh Edebali Üniversitesi,Bilecik, 2014.
4. “Günbegün” Karma Seramik Sergisi, Galeri Soyut, Ankara, 2014.
3. “ Tarihte Yolculuk” Çömlekten Sanat Objesine. Karma Seramik Sergisi. 4. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir, 2011.
4. “Sanatın Anadolu Aydınlanması”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Programı Etkinlikleri, Işık Üniversitesi Sanat Galerisi, İstanbul, 2010.
5. “Merhaba Füreya Merhaba”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 2010.
6. “Barınma” Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, 2010.
7. “Yolculuk” Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi, 2009.
8. Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Etkinlikleri Karma Sergisi, Antalya, 2008.
9. “ Frig Esintileri” Karma Seramik Sergisi, Eskişehir, 2007.
10. Türk Seramik Sanatı Sergisi”, M.S.G.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür Merkezi Sergi Salonu, İstanbul, 2007.
11. 5. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Bey Konağı, Avanos, 2007.
12. Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, 2007.
13. OMÜ. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2007.
14. Sanat Eğitimcileri Derneği Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 2006.
15. 66. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, 2006.
16. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya, 2005.
17. OMÜ. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2005.
18. Karma Seramik Sergisi, Skala Sanat Galerisi, Eskişehir, 2003.
19. “Çamurun Dili” Karma Seramik Sergisi, Keşif Sanat Galerisi, Ankara, 2003.
20. “Ateşin Toprakla Dansı” Karma Seramik Sergisi, Çan Belediyesi Sergi Salonu, Çan, 2003.
21. HÜGSF Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, 2003.
22. Grup Seramik H Karma Seramik Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara, 2002.
23. 7. Altın Testi Seramik Yarışması, İZFAŞ Sanat Galerisi, İzmir, 2002.
24. Karma Seramik Sergisi, Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Galerisi, Bolu, 2002.
25. “Gençlik Sergisi”, T.C. Kültür Bakanlığı, Uygarlıklar Beşiği Türkiye 2001 Kültür ve Sanat Şöleni, İçel Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İçel, 2001.
26. TRT Resim ve Seramik Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi Galerisi, 2001.
27. 1. Ulusal Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, 2000.
28. Otuz Yaş Altı Genç Seramikçiler Sergisi, Dr. İbrahim Bodur Müzesi Sergi Salonu, Çan, 2000.

Koleksiyonda Yer Alan Eserleri

1. Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Ankara.
2. Jingdezhen Seramik Müzesi, Çin.
3. Zlakusa Uluslararası Seramik Sempozyumu Koleksiyonu, Sırbistan.
4. Uluslararası Seramik Trienali (UNICUM) Koleksiyon_1, Koroška Sanat Galerisi, Slovenya.
5. Li Ziyuan Sanat Merkezi Koleksiyonu, Çin.
6. Uluslararası Çağdaş Seramik Müzesi (M.I.C.C.) Koleksiyonu, Arjantin.
7. Igneri Sanat ve Arkeoloji Derneği Koleksiyonu, Dominik Cumhuriyeti.
8. Camagüey Uluslararası Seramik Müzesi Koleksiyonu, Küba.
9. Ogliastra Uluslararası Seramik Sempozyumu Koleksiyonu,Sardinya, İtalya.
10. Marratxi Uluslararası Seramik Bienali Koleksiyonu, İspanya.
11. Macaristan Uluslararası Seramik Stüdyosu Koleksiyonu, Kecskemet, Macaristan.
12. Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Koleksiyonu, Bolu.

Sanat Katalogları
1. Selections of Ceramic Art From International Masters, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ISBN 988-97358-3593-1, 2008.

Hakkında Yazılmış Yazı

Traces with Layers” Article by Burcu Karabey. Özgündoğdu’s Latest Works In Relation with Nature and Environment. p. 98 – 100. Ceramics: Art and Perception No. 101 2015

Atıflar

1. Microstructure evolution and physico-mechanical properties of bone china porcelain compositions using two selected kaolinite clays from Nigeria, T.S. Toludarea, S.S. Owoeye,A. Kenneth-Emehige,O.E. Isinkaye,Scientific African
Volume 3, May 2019, e00066.

2. Mazıdağı Fosfatının Karakterizasyonu ve Kemik Porselen Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Pınar BİÇİCİ ÇETİNKAYA, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2019

2. Posthumanism and Arts-Based Educational Research Exploration in 3D and 4D Digital Fabrication,author: Patti Vera Pente January 2018. DOI10.1007/978-3-319-61560-8_8. (In book: Arts-Research-Education)

3. Visual Tactility of 3D Printing Utilization in Stop Motion Animation,Author: Yekti, Bharoto. Advanced Science Letters, Volume 23, Number 1, January 2017, pp. 126-129(4)

3. Çağdaş Takı Tasarımında Porselenin Kullanımı, S.S. SEVİM, N. YEŞİLMEN, Ulakbilge, 2016, Cilt 4, Sayı 7, Volume 4, Issue 7,DOI: 10.7816/ulakbilge-04-07-08, 2016.

5. Avrupalı Bir Gelenek: Porselen Bebekler, S. Aker Ensari,idil, 2016, Cilt 5, Sayı 27, Volume 5, Issue 27,DOI: 10.7816/idil-05-27-11, 2016

4. “Suda Çözünen Metal Tuzları” Pınar Güzelgün, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2012 (Atıf bölümü)

5. “Çağdaş Türk Seramik Sananda Arkeolojik İmgelem“, Kamuran Özlem Sarnıç, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, ss.37-46, 2016

6. A study on the production of ceramic crafts using 3D printer, Hong Ji SuKorean Society of Art and Design / Art and Design Research Vol. 19 Vol . 2/2016 / 153-170

7. “Bending Bone China:Juana Valdes’ Politics of the Skin” Josune Urbistondo, Miradas 02/2015, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/miradas/index, ISSN: 2363-8087

8. Approaches of development of materials specific to the artwork in ceramic art, Baklan Önal P., Önal N.O., Selected Paper of 3rd World Conference On Design, Arts and Education, (DAE-2014)

8. Holcombe, Anna Calluori and Storey, Thomas. New technologies for the ceramics studio [online]. Ceramics Technical, No. 42, Jul 2017: 20-31. ISSN: 1324-4175. [cited 19 Jun 18]

9. Özgüven, Sanver, 3D Printers and Ceramics: a Workshop and Seminar held at Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey, Ceramics Art & Perception 110, Technical s. 34-37, Volume 28, Issue 4

Yorum bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s